İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • Değerlerimizle örtüşen insan kaynağını aramıza katmayı arzularız.
  • Çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliği içinde olmayı hedefleriz.
  • Çalışanlarımızın yaşam boyu öğrenmelerini destekleriz.
  • Çalışanlarımızın haklarına saygı duyarız.
  • Çalışan memnuniyetine önem veririz.
  • Ekip çalışması ve güçlü iletişimi destekleyerek en yüksek performansı hedefleriz.

İş Başvuru Formu

IK Formu